Solfager

Session 12

På den andra plattformen, cirka 75 meter över marken, hittar man ytterligare en glödande runa. Theodor konstaterar att den är förmodligen en fälla som håller fast sitt offer, och mycket riktigt: när Keyzl-Teyr börjar peta på den för att desarmera den, sugs pixien in i dess mitt och hålls fast av magisk energi! Sällskapets upphetsade rop och diskussion varnar även invånarna i rummet bortom runan. En dörr slås upp och man ser in i en fängelsehåla där några av Bahamuts präster sitter inspärrade i burar, bevakade av kyrkliga vakter och en stridsängel.

Ängeln slösar inte tid på artigheter utan går genast till anfall. Det råder ingen tvivel om att dessa kyrktrupper är lojala mot Vera så de finner ingen nåd hos korsfararna, som metodiskt nedgör dem med magi och vapenkraft. Ängelns uppdykande väcker dock vissa tvivel: är inte änglar alltid goda? De tacksamma Bahamutprästerna påstår emellertid att det finns änglar som tjänar alla gudar, även de onda gudarna. Kurelie hävdar att Avandra måste vara ond, men prästerna insisterar på att man inte kan bedöma gudarna enligt samma moral som vanliga dödliga, och att Veras och hennes underhuggares tvivelaktiga handlingar i vilket fall som helst inte behöver innebära att guden de följer är ond. Prästerna tackar sina räddare genom att lägga hand på dem och läka deras sår, och därefter beger de sig till katedralen för att rapportera till ärkebiskopen.

Under tiden fortsätter hjältarna söka genom tornet. Den andra våningen innehåller tydligen astrologernas sovrum, där de även har hyllor med astrologisk litteratur samt ett rörigt skrivbord med anteckningar. Theodor befriar några ritualböcker från hyllorna och studerar anteckningarna, med stigande förvåning och kanske fasa.

Anteckningarna handlar om ritualen som håller på att utföras. Förberedelserna har pågått under ett helt år, och enligt vad Theodor kan utröna så går ritualen ut på att rita om stjärnhimlen med hjälp av magiska fyrverkerier för att påverka gudarnas inbördes maktförhållanden. Gudarna som alla representeras av stjärnbilder ökar och minskar i makt beroende på astrologiska förhållanden. Anteckningarna gör det tydligt att man planerar att öka Avandras makt under det kommande året på det här sättet. Det finns även kvitton eller andra noteringar som antyder att man har köpt mängder av magiska ingredienser från Zanshahan, med hjälp av Zanshahans ambassad. I astrologernas personliga klädkistor finner man en del pengar, kyrkligt präglade mynt, som får Ingrid att fundera på andra kyrkliga silvermynt som utgjorde Ludvig Grepes krigskassa, och om det har något samband.

Efter den här upptäckten tar man sig an några fler astrologer som bevakar en hiss, som verkar vara den enda vägen upp till tornets topp. Astrologerna har en underlig svävande kristall-varelse inspärrad i en magisk cirkel, som beskjuter inkräktarna med bländande strålar av ljus. Varelsen är dock inte fientlig när man väl har besegrat dess fångvaktare, och när man har mutat den med en vacker safir (som den girigt äter upp) går den med på att följa med sällskapet. Varelsens namn är bara ett sjungande ljud, men man tolkar det som Pling-Plong, vilket den verkar acceptera.

Hissen upp till toppen går med en hisnande fart, som skjuten ur en kanon av elektromagiska krafter. Där finner man fem sammanlänkade observationsplattformar som omges av en sfärisk “bur” av förvridet järn. Hela buren är belamrad med fyrverkeripjäser och stubiner som formar ett intrikat nätverk. Tre Luminarer och Vera befinner sig här och håller på att lägga sista handen vid ritualen. Luminarerna har dessutom var sin magisk konstrukt-livvakt, så kallade shield guardians.

Luminarerna verkar mer irriterade över avbrottet än Vera. Speciellt en av dem vid namn Tyko tänker inte låta sitt fantastiska experiment gå förlorat, och han börjar genast tända på en av de fyra tjocka ihoptvinnade huvudstubinerna. Keyzl-Teyr flyger fram till Vera och försöker hugga en dolk i henne, men i sista sekunden dyker en skyddsängel upp i vägen för dolken. Alla översteprästerna har tydligen sina egna skyddsänglar. Kurelie teleporterar efter och anfaller Vera, men alla skador som drabbade prästinnan verkade istället dyka upp på ängeln, som absorberade hennes smärta.

Den kvinnliga Luminaren Evangelina flyger som ett stjärnskott till Veras försvar och ger sig på Keyzl-Teyr, medan hennes kollega, Baltazar, skickar sin shield guardian mot Theo och Ingrid. Vera verkar inte ens intresserad av att försvara sig. När hon blir nedslagen rusar Tyko, som blivit bländad av Pling-Plong, från en plattform och på väg till en annan för att tända på nästa stubin, men Theodor sänder en spökprojektil som får astrologen att snubbla och han faller handlöst mot sin död. Ingrid har slagit ner Baltazar och dennes väktare, och när Eva ser att hon är ensam kvar ger hon upp och bryter ihop. “Ni har förstört allting. Allt skulle bli perfekt!”, tjuter hon mellan tårarna, medan de avväpnar henne.

Enligt Eva så skulle ritualen stärka Avandras makt under det kommande året så att alla förändringar som revolutionen medförde skulle bli till det bättre, men nu har allting blivit förstört och ingen vet vad som kan hända. När hjältarna kommer ut ur tornet med sina fångar har ärkebiskopen låtit skicka en patrull med en fångtransport som de lastar upp astrologerna och Vera och alla andra i, och sedan återvänder de till katedralen. Fångarna förs ner till fängelsehålan medan ärkebiskopen tar en paus från sitt arbete för att prata med korsfararna i sitt arbetsrum.

När ärkebiskopen får höra deras berättelse suckar han bekymrat och skakar på huvudet. Vidden av konspirationen och Veras plan verkar vara för mycket även för honom. Han håller med om att tornet måste bevakas så att ingen avfyrar fyrverkeriet och sätter igång ritualen av misstag eller med avsikt, och för att bevisa att han inte längre hyser ont blod mot Theodor så överräcker han tornets nycklar till denne och ber honom sköta om det tills man kan återställa ordningen.

Comments

FredrikSvanberg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.