Tusen år

efter kyrkans grundande blev ett korståg utlyst. Alla länder under kyrkans beskydd instruerades att sända trupper och bistånd till det heliga kriget. Inom ett år hade den största styrkan av kämpar i världshistorien samlats i Solfager, staden som hyser portalen till Skuggriket. Kungar och adelsmän från tolv nationer dränerade sina egna länder på erfarna krigare och marscherade genom portalen till de dödas länder, till kyrkans ära, för att krossa de otrogna.

Samtidigt, hundratals kilometer bort, befann sig en grupp av presumtiva korsfarare insnöade i en isig dal högt uppe bland bergen. När baron Gunder, dalens härskare, hade tagit sina riddare och de flesta av sina soldater med sig på korståget stod hans undersåtar och domäner plötsligt utan pålitligt beskydd. Korsfararna tog motvilligt på sig ansvaret för att skydda dem mot de faror som plötsligt kröp fram ur mörkret och hotade dalens invånare.

Efter många äventyr och vedermödor lyckades korsfararna lämna dalen genom en underjordisk dvärgaväg. De anlände till Älgkroneborg precis i tid för att hjälpa den unge länsherren Ulf af Älgkrona att slå tillbaka en armé av troll och jättar som samlats ihop av den fruktade hövdingen Vredlag och som leddes av dennes son, ett halv-troll vid namn Ludvig Grepe. Hjältarna dräpte såväl Vredlag som Grepe, och resten av armén slogs tillbaka vid stadsporten och skingrades för vinden tack vare stadens allierade, Erathis-riddare och alv-väsen, som korsfararna hade hjälpt till att rekrytera.

Nu är de äntligen på väg till Solfager där de hoppas kunna ansluta sig till resten av korståget och fortsätta sin resa mot Skuggriket. Det är Kurelie, alvkrigaren som söker hämnd på sin faders mördare; Ingrid, en före detta stråtrövare som blev benådad i utbyte mot sitt deltagande i korståget; samt Magus Theodor, magiker vid Älgkroneborgs hov som för med ett bud om trollens invasion till drottningen.

Solfager

Pbz NerdyFrida Forseth ASwedishGM