Palatset

I dess södra ände avgränsas torget av en mur försedd med ett spetsigt järnstaket och stora välbevakade grindar. Genom grindarna kan man skönja en stor välarrangerad trädgård eller park, och längre in bakom träd och grönska ser man det enorma kungliga palatsets tak sticka upp. Utanför grindarna står en stor skara folk av alla de slag, vissa bär på pergament och andra bär på bylten eller paket eller blombuketter. Vakter står håller ordning på folkmassan när en härold kliver ut och förkunnar att drottningen inte kommer att ta emot någon denna dag. Ett besviket mummel stiger från församlingen, som långsamt skingras. Meddelandet verkar inte överraska någon.

Palatset

Solfager FredrikSvanberg