Järntornet

Ett högt torn som använts för astrologiska ändamål sedan urminnes tider. Tornet går att skönja från torget som en spets som sticker upp ur diset åt väster. Det står på en mindre platå på stadens västra sida, skiljd från huvudplatån men förbunden med den och “fastlandet” via en av broarna.

Järntornet

Solfager FredrikSvanberg