Garmalung

Bahamutkultens överstepräst i Solfager. Han är en brons-färgad drakfödd, förmodligen i övre medelåldern men fortfarande vid god vigör. Han har gröna ögon och bär på ärr och saknade hornspetsar och annat som tyder på att han varit i strid. Garmalung trivs bäst i rustning och brukar bära välsmidda förgyllda eller försilvrade fjällpansar med smakfullt infattade juveler.

Garmalung och Bahamutkulten ägnar mycket tid åt att bevaka portalen och triumfbågen kring denna, för att förhindra sabotage eller annan otillbörlig verksamhet. Den drakfödde prästen har försökt vinna Oskar Bergs vänskap och förtroende, och dennes stöd inför ärkebiskopsvalet.

Garmalung

Solfager FredrikSvanberg