Erathis Katedral

Bortom triumfbågen, vid torgets norra ände, står en katedral vars storlek nästan får slottet att se ut som ett litet kyffe. Höga torn och flygande stödpelare, stora runda eller höga spetsiga fönster med infattade glas i komplicerade mönster, allt byggt i ultra-gotisk stil av lokal mörk granit. Varenda vrå är belamrad med intrikata statyer och karvad sten, verser från heliga skrifter, helgon och andra väsen som från sin upphöjda position kan döma och granska alla som närmar sig. En bred trappa leder upp till de tunga portarna som oftast står öppna, om än bevakade av soldater i kyrkans sold.

Erathis Katedral

Solfager FredrikSvanberg