Agnes Book

Mus-grå bibliotekarie-typ från hantverkarfamilj (bokbindare). Hon är vis och lärd men inte speciellt karismatisk och ointresserad av det mesta utom böcker och kunskap. Agnes har stöd från akademiker, hos stadens hantverkare och i Corellon-kulten.

Agnes Book

Solfager FredrikSvanberg