Tag: korsfarare

Results

  • Kurelie

    _Före hon valde att nedstiga i skuggorna fanns ingenting. Bara en tillsynes ändlös rad av dagar fyllda av förlustelser. Men det var innan döden beträdde den plats där världen ännu var ung. Innan mörkret._