Borelais klingor

Kurelies magiska långsvärd som vid behov kan delas i två likadana blad.

Category:
weapon (melee)
Description:

Paired longsword +3

Bio:

Svärdet/svärden tillhörde Kurelies far och hon har aldrig släppt dem ur sikte sedan den dagen då hon lyfte dem från hans sargade lik. Med tiden har hon kommit att väva in mer och mer magi i dem och hennes mål är att inte låta dem vila förrän hon har funnit de svartalver som dräpte hela hennes familj.

Borelais klingor

Solfager Pbz