Solfager

Session 22

minnesfragent

Befriade slavar i öknen, kom fram till Tiamatstaden förklädda till köpmän. Kureli, Ann-Marie, och Keyzl-Teyr förklädda eller gömda, eftersom vi liknar hägringsfolk. Oskar blir vän med portvakten så vi kan vara med i Tiamatfestivalen – har vi någon anfallsplan? Diverse shopping; vettigt vapen åt Oskar. Köpte vi fler pratstenar, så att inte språket (draconic) är en barriär? Keyzl-Teyr och Ann-Marie sökte motmedel mot håravfall.

Komplettera, snälla!

Comments

Vad för några pratstenar? Det enda jag kommer på att komplettera med att vi tog med dom befriade slavarna som karavanvakter alternativt fejkade slavar. Ingrid har kramat en av dem extra länge. En av våra planer är att få tag på en drakstav som bärs av en av de högsta prästerna. Den är en nyckel till vattensystemet som kan dränka de nedersta nivåerna.

Session 22
ASwedishGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.