Solfager

Session 21

minnesfragment

Kureli blev vän med en mekanisk man, vi slogs i templet mot lärjungen från den onda dojon, och hans jättemask, och begav oss mot Tiamats huvudsäte i öknen. Sessionen slutade med strid i öknen mot djävlar till häst och en kedjedjävul.

Snälla, komplettera!

Comments

ASwedishGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.