Solfager

Session 20

Keyzl-Teyr med sand mellan tårna

Vi reste med Bahamut-prästerna genom öknen, och tog paus i en by med en förgiftad brunn. Några rövarband anföll oss över en skatt, men vi tog hand om både skatten och rövarbanden, och forsatte vår färd. Nästa gång pausade vi vid en klippa. Ingrid och Oskar tog vakt på toppen, jag och Kureli sparrade och sov. Sedan blev vi anfallna av ryttare på drakhästar, och när vi besegrat dem så blev jag vän med en av drakhästarna. Han heter Gronk den Magnifike!

Sedan hittade vi de andra människornas hemliga tillhåll, och hade fest med sång och musik, mat och dryck. Och dans! Ingrid är en hejare på magdans. Gronk kan visa oss vägen till Tiamat-skurkarnas tillhåll, så dit reser vi härnäst. Men nu, mer kaktusvin!

Comments

ASwedishGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.