Solfager

Session 19

Ur elden i askan

Efter en stärkande natts vila är Oskar Berg än en gång redo att sprida Bahamuts ljus med svärd och sköld. I abottens rum finner man hans korrespondens med ambassadör Zamir, som i sitt senaste brev skriver att han planerar att skicka några trubbelmakare till klostret för omhändertagande. Abotten har även andra projekt, bland annat skattletarexpeditioner som söker efter vissa magiska artefakter som Kurelie är intresserad av. Information om dessa finns i hans papper, tillsammans med kartor över omgivningarna med olika platser utmarkerade; ett ställe som han misstänker är ett Bahamut-tempel, ett välkänt Tiamat-tempel, huvudstaden Zanshahan, med mera. Dessvärre finner man inga ritualer eller annat som kan låta dem teleportera tillbaka till Solfager.

Korsfararna fortsätter slå sig fram genom klostret och finner en gammal vän, alkemisten Zorba, som dragit sig tillbaka hit för att fortsätta sina experiment med sinnesförvridande och förslavande droger. Han har gjort en del intressanta upptäckter när det gäller den lokala faunan, en kaktus som kan ta kontroll över de som äter dess frukter eller andas in dess sporer. Dess offer förvandlas till levande döda vandrande frökapslar när de omsider dör, och sprider på så sätt kaktusens sporer vida omkring. Zorba ämnar såklart använda kaktusens egenskaper i sina droger och med hjälp av den riktiga kraftstenen som Zamir försett honom med tillverka en ännu mer effektiv drog. Som väl är så dyker återigen hjältarna upp precis i tid för att stoppa galenskapen och trots att Zorba dricker sin senaste skapelse och delvis förvandlas till en monstruös kaktus så lyckas han inte undkomma eller besegra dem. När dekokten i hans blod nått en kritisk massa exploderar han och bevisar därmed att vinnare inte använder droger.

I Zorbas kammare finner man det man söker: tre skriftrullar med ritualer för att teleportera. De har runor som leder till en viss teleporteringscirkel men vilken cirkel det är eller var den ligger framgår inte. De hittar även magiska ingredienser som de kan använda för att aktivera ritualerna.

Resten av klostret rensas utan fler överraskningar, förutom att Oskar Berg låter en av klostrets noviser “gå” efter att han berättat allt han vet om slavarna och klostret. Novisen blir nedkastad i tunnlarna under klostret som enligt fången själv är fulla av monster inklusive den fasansfulla best som grävt ut tunnlarna en gång i tiden. Oskar stänger själv portarna över den skräckslagna novisen.

Inom kort har man rensat klostret från ondska och funnit slavarna i dess fängelsehåla. Det är ett dussin män och kvinnor som förmodligen varit slavar sedan födseln för de är skygga och tystlåtna. En betydligt stoltare man agerar som deras språkrör och presenterar sig som Alwami, vandrande Bahamut-präst. Han tackar Oskar Berg och dennes vänner på alla sätt och vis och förklarar att Bahamut-kulten för en tynande tillvaro här i Askhavet, men ger aldrig upp i kampen mot ondskan. Klostret köper stora mängder slavar och använder dem för att träna sina lönnmördare i alla möjliga metoder att döda folk. Därefter gödslar de sina kaktusodlingar med kvarlevorna. Men nu är det slut med det, tack vare hjältarna.

Man beslutar sig för att hjälpa Alwami och slavarna till ett dolt sanktum, en tillflyktsort för förrymda slavar som prästen känner till. Med resterna av slavdrivarnas karavan som ormkultisterna lagt beslag på så kan de få till en duglig karavan för ändamålet.


Hej ambassadör Zamir,

Tack för senast på slottsfesten, och tack för den fina kraftstenen du gav oss. Utan den hade vi aldrig hittat det onda ormtemplet, och deras slavhandel hade kunnat fortgå ostört.

Jag och mina kompisar har nu huggit ner och utplånat alla slavhandlarna, yuan-ti-prästen, samtliga vakter, medusor, muterade plantor, kaktus-alkemisten, hela den onda dojon, samt den drakborne Tiamat-krigaren i källaren. Bland de befriade slavarna fanns flera Bahamut-präster, som nu åter kan sprida sin lära till nejden.

Inget av detta hade kunnat ske utan er insats, ambassadör Zamir, ty varje resa börjar med ett första vingslag, och det är er förtjänst att vi har kunnat ta just detta första vingslag. Jag är redan i färd med att komponera en visa till er ära att spelas på gator och torg, så att alla (och era överordnade) får veta er roll i denna lyckade operation.

Med hopp om fortsatt gott samarbete i Bahamuts eller någon annan trevlig gudoms ljus,

Keyzl-Teyr

Comments

ASwedishGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.